Orkla byr på resterende aksjer i Chips Abp

08.11.2004: Orkla vil styrke sin nordiske merkevarevirksomhet og tilbyr til de øvrige aksjonærer i det finske børsnoterte selskapet Chips å kjøpe deres aksjer for EUR 22,85 per aksje kontant. Totalt beløp ved full aksept er EUR 320 mill.

Orkla eier i dag 20,4 % av Chips Abp. I tillegg eier Orkla 38 % i et felles kontrollert selskap med Chips Abp hvor snacksvirksomheten i Norge, Sverige og Danmark inngår.
 
Orkla har inngått en avtale med flere av de øvrige største eierne av Chips hvor de forplikter seg til å akseptere Orklas tilbud. Disse eierne sammen med Orkla eier til sammen 45 % av kapitalen og 58 % av stemmene. Styret i Chips vil anbefale sine aksjonærer å akseptere tilbudet.
 
De viktigste forutsetninger for Orklas tilbud er at en ekstraordinær generalforsamling i Chips opphever vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger, og at Orkla oppnår minimum 70 % av stemmer og kapital (inkl. Orklas egne aksjer), dog slik at Orkla likevel har rett til å gjennomføre tilbudet selv om forutsetningene ikke er oppfylt. Et prospekt vil bli utarbeidet og budperioden vil sannsynligvis være januar 2005.
 
Det vil bli avholdt en presentasjon på norsk i dag i Orklas lokaler på Skøyen kl. 0915. Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse på engelsk kl 1500. For mer informasjon om dette, se orkla.no.
 
Chips er markedsleder på snacks i Norden, og har også posisjoner i Russland og Baltikum. Foruten hovedproduktene innen snacks har Chips i tillegg en matvirksomhet i Sverige og Finland. Omsetningen for Chips-konsernet i 2003 var EUR 298 mill (2,4 mrd. NOK), med en EBITA-margin på 11,9 %. Selskapet kan vise til god vekst i både omsetning og driftsresultat de senere årene. Blant Chips' sterkeste merker er Taffel, OLW, KiMs, Polly og Oolannin. Konsernet har 1.300 ansatte.