Orkla byr på resterende aksjer i Chips Abp

08.11.2004: Orkla tilbyr aksjonærene i det finske børsnoterte selskapet Chips Abp å kjøpe deres aksjer kontant for EUR 22,85 per aksje. Orkla eier i dag 20,4 % av Chips Abp. I tillegg eier Orkla 38 % i et felles kontrollert selskap med Chips Abp hvor snacksvirksomheten i Norge, Sverige og Danmark inngår.

Orkla har inngått en avtale med flere av de største eierne av Chips hvor de forplikter seg til å akseptere Orklas tilbud. Sammen med Orkla representerer disse totalt 45 % av kapitalen og 58 % av stemmene. Styret i Chips anbefaler alle sine aksjonærer å akseptere tilbudet, som ligger nær 30 prosent over den senere tids børskurs.
 
- Orkla har i 14 år vært blant de største eierne i Chips Abp. De senere årene har vi også vært partnere i det felleseide selskapet Chips Scandinavian Company (CSC). Chips-konsernet har hatt en god utvikling, men det ligger nye muligheter i å videreutvikle Chips innenfor et merkevarekonsern som Orkla, sier konsernsjef Finn Jebsen.
 
- Samtidig vil jeg understreke at vi har stor tillit til Sture Carlson som styreformann og konsernsjef i Chips, og vi ønsker at selskapet fortsatt skal utvikles fra Åland. Operativt ansvar i Orklas selskaper ligger lokalt. Der dette er rasjonelt kombinerer vi et lokalt ansvar med samarbeid og synergieffekter mellom selskapene, sier Jebsen. Han viser også til at Orkla både har finansiell styrke og industriell kompetanse til å utvikle Chips videre.
Jebsen ser særlig muligheten for økt satsing og sterkere vekst i Baltikum og Russland som interessant, områder der Orkla allerede har bred erfaring. Han mener også at det ligger til rette for at Chips vil kunne drives enda mer effektivt i samarbeid med Orkla-selskapene.
 
De viktigste forutsetninger for Orklas tilbud er at en ekstraordinær generalforsamling i Chips opphever vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger, og at Orkla oppnår minimum 70 % av stemmer og kapital (inkl. Orklas egne aksjer) dog slik at Orkla likevel har rett til å gjennomføre tilbudet selv om forutsetningene ikke er oppfylt. Et prospekt vil bli utarbeidet, og budperioden vil sannsynligvis være januar 2005. Totalt beløp ved full aksept er EUR 320 mill (2,6 mrd. NOK).
Chips er markedsleder snacks i Norden, og har også posisjoner i Russland og Baltikum. Foruten hovedproduktene innen snacks har Chips i tillegg en matvirksomhet i Sverige og Finland.  Omsetningen for Chips-konsernet i 2003 var EUR 298 mill (2,4 mrd. NOK), med en EBITA-margin på 11,9 %. Selskapet kan vise til god vekst i både omsetning og driftsresultat de senere årene. Blant Chips' sterkeste merker er Taffel, OLW, KiMs, Polly og Oolannin. Konsernet har 1.300 ansatte.
Det blir avholdt en presentasjon på norsk i dag i Orklas lokaler på Skøyen kl. 0915. Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse på engelsk kl 1500. Mer om dette på www.orkla.no.