Orkla-eide Pripps Ringnes blir Pepsi tapper i Norge

Pripps Ringnes har blitt enig med PepsiCo om en avtale som omfatter produksjon, distribusjon og salg av PepsiCos brusprodukter i Norge. Den 27.04.98 overtar Pripps Ringnes det markedsområde som idag dekkes av Lerum Fabrikker. Avtalen gjelder for 20 år med en opsjon på ytterligere fem års forlengelse.I tillegg til denne avtalen forventes det også at Pripps Ringnes overtar ansvaret for resten av Norge når PepsiCos avtaler med de nåværende samarbeidspartnerne utløper.Pripps Ringnes har inngått en avtale om å få leietappe en stor del av Pepsi-volumene i 1998 og noe volumer i begynnelsen av 1999 hos Lerum Fabrikker.Totalt salg av PepsiCos produkter i Norge utgjorde ifjor ca. 60 mill. liter. Av dette utgjorde Lerums volumer vel 70%. Pripps Ringnes ser potensiale for betydelig volumøkning i årene som kommer. Kortsiktig vil imidlertid avtalen ha en mindre, negativ resultatpåvirkning som følge av oppstartkostnader knyttet til markedsføring og distribusjon. På sikt forventes avtalen å ha en positiv resultateffekt for Pripps Ringnes.