Orkla Eiendom selger Fredrikstad Innovasjonspark

Orkla Eiendom AS har inngått en avtale om å selge 100 % av aksjene i Fredrikstad Innovasjonspark AS til Øra Holding AS.
 
Fredrikstad Innovasjonspark (tidligere Øra Industripark) er en industripark på over 180 mål og med en dypvannskai på 500m som ligger med munningen av Glomma, utenfor gamlebyen i Fredrikstad.

Innovasjonsparken ligger på Denofa-Lilleborgs tidligere fabrikkområde. Da produksjonen av spiseoljer ble lagt ned i år 2005, ble området videreført som industripark.

Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

Om Orkla
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte.

Om Fredrikstad Innovasjonspark

Fredrikstad Innovasjonspark er i dag en privat havn og en industripark som leier ut lokaler, arealer og lagertanker. Fredrikstad Innovasjonspark består av både store industrielle leietakere som Denofa, Kemetyl, Perstorp Bioproducts, Borregaard, Roar Steen Edvardsen Entreprenørforretning, Fredrikstad Seafood og Øraveien Energi, samt et betydelig antall kreative næringsaktører i og rundt Hydrogenfabrikken.

Om Øra Holding  
Øra Holding er en Fredrikstadbasert investorgruppe som består av Walter Holding, Roar Steen Edvardsen Entreprenørforretning, Denofa Eiendom, A-Bygg Gruppen og PFT Holding.

Orkla ASA
Oslo, 28. september 2017

Ref.:

SVP Communications
Kari Westersund
Tlf.: +47 928 56 192
E-post: kari.westersund@orkla.no