Orkla Finans og Enskilda Securities danner Nordens ledende meglerhus

Orkla og Enskilda Securities har inngått en prinsippavtale om å slå sammen fondsmeglervirksomheten i Orkla Finans og Enskilda Securities. Etter sammenslåingen vil Orkla eie 22,5% og Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 77,5% i det sammenslåtte selskapet Enskilda Securities. Selskapets navn i Norge blir Orkla Enskilda Securities.

Orkla Finans (Fondsmegling) er et av Norges ledende meglerhus både innen aksjehandel, aksjeanalyse og corporate finance, og har drøyt 100 ansatte. Enskilda Securities er et av Nordens ledende meglerhus, og driver tilsvarende virksomhet. Enskilda Securities har ca. 420 ansatte.

Enskilda Securities og Orkla Finans (Fondsmegling) vil til sammen skape Nordens ledende investeringsbank med en svært sterk markedsposisjon. Samlet proforma omsetning for virksomheten i 1999 utgjorde ca. SEK 2,5 milliarder med totalt 525 ansatte. Virksomheten er representert i ni land. Markedsandelen på Oslo Børs var proforma 12,6%, og på OM Stockholms Børs 10,6%. Fusjonen gir visse synergier på kostnadssiden. Først og fremst gir den imidlertid mulighet til å forsterke den positive utvikling som både Orkla Finans (Fondsmegling) og Enskilda Securities har hatt i 1999.

Det nordiske markedet for aksjehandel og corporate finance-tjenester vokser kraftig. I 1999 økte handelen på OM Stockholmsbörsen med 43%, og på Oslo Børs med 38%. De siste tre årene har den gjennomsnittlige økningen vært på hhv. 42% og 24%. Innen corporate finance stiger antallet oppkjøp og fusjoner.

Per-Anders Ovin, adm. direktør i Enskilda Securities AB:
– 1999 var et meget bra år for Enskilda Securities. I Norge har vi styrket våre posisjoner, men ikke hatt samme fremgang som på øvrige markeder. Sammenslåingen gir oss derfor mulighet til ytterligere å styrke vår nordiske base, som er viktig for å lykkes også med våre europeiske satsinger. Enskilda Securities og Orkla Finans (Fondsmegling) utfyller hverandre godt, og vi driver også våre virksomheter på samme måte. Orkla har dessuten et meget sterkt og verdifullt nettverk i Norge og også internasjonalt, som innebærer et potensial for videre virksomhet.

Lars H. Thunell, adm. dir. for SEB og styreformann i Enskilda Securities AB:
– Vi mener at samarbeidet vil øke verdien av vårt eierskap i Enskilda Securities, og viser at vi er åpne for ulike typer løsninger for våre datterselskaper og forretningsområder. Samarbeidet styrker også våre forbindelser til Orkla, som er et av Norges viktigste konsern.

Tom Vidar Rygh, administrerende direktør i Orkla ASA:
– Orkla Finans ASA (Fondsmegling) har en meget sterk og ledende stilling i Norge. For å lykkes internasjonalt er det imidlertid behov for å lage større enheter for å øke lønnsomheten. Sammenslåingen med Enskilda Securities løser viktige spørsmål for begge firmaene, der Orkla Finans ASA (Fondsmegling) og Enskilda Securities kompletterer hverandre meget godt. Vi ser frem til et langsiktig samarbeid med SEB. Vi vil støtte den nye enhetens utvikling i hva vi tror kommer til å være en fortsatt interessant bransje med sterk vekst.

Tom Vidar Rygh, administrerende direktør i Orkla ASA, vil bli foreslått innvalgt i Enskilda Securities styre. Prinsippavtalen og transaksjonen er betinget av due diligence samt nødvendige godkjennelser fra myndighetene.Invitasjon til pressekonferanse:
En pressekonferanse med videre detaljer om sammenslutningen avholdes
i dag (18. januar) kl. 1400
på Orklas Finans’ kontor,
Tordenskioldsgate 8-10, Oslo.
Tilstede: Tom Vidar Rygh, Lars H. Thunell og Per-Anders Ovin.