Orkla Foods International ønsker å samordne produksjonen

20.12.2002: Som et ledd i arbeidet med å styrke konkurransekraften i forkant av EUs østutvidelse vurderer Orkla Foods å flytte produksjonen av dypfryst pizza fra Ungarn til Tsjekkia. 75 personer tilknyttet produksjonen ved Felix Hungaria kan bli oppsagt. Felix Hungaria skal styrke sine markeds- og salgsaktiviteter i Ungarn.

Produksjonen ved fabrikken i Budapest vil opphøre tidligst 1. juli 2003, og eventuelle oppsigelser vil tre i kraft først fra dette tidspunkt. Samtlige berørte ansatte vil bli tilbudt etterlønn.
 
Representanter for de ansatte og ledergruppen i Felix Hungaria har startet forhandlinger. Etter at forhandlingene er avsluttet, vil en endelig beslutning om produksjons­struktur bli fattet i slutten av januar.
 
- Vi ser for oss intensivert konkurranse i Øst-Europa som følge av EU-utvidelsen. Handels­barrierene forsvinner, og det blir enklere å sende produkter over lande­grensene. Vi har analysert vår produksjonsstruktur for dypfryst pizza i Ungarn, Tsjekkia og Polen. Analysen viser at det er mest fordelaktig å samordne produksjonen av dypfryst pizza i Budapest (Ungarn) og Rokytnice (Tsjekkia). Dagens produksjon i Kotlin (Polen) beholdes, sier adm. direktør Knut Johannessen i Orkla Foods International.
 
- Vi vil oppnå økte skalafordeler både i produksjon og innkjøp. Samtidig vil vår kompetanse innen pizzaproduksjon samles på færre anlegg, sier Johannessen.
 
Økte markedsaktiviteter i Ungarn
Det ungarske markedet vil fortsatt være viktig for Orkla Foods, og Felix Hungaria vil bli opprettholdt som selskap. Salgs- og markedsføringsorganiasjonen skal bidra til vekst for Guseppe Pizza, Guseppe eat&go og Felix ketchup. Det vil bli vurdert å lansere flere nye produkter i det ungarske markedet.
 
- Vi vil gjøre alt vi kan for at våre kunder i Ungarn ikke skal bli skade­lidende som følge av denne produksjonssamordningen, sier direktør Jozsef Kiss i Felix Hungaria.
 
Felix Hungaria hadde i 2001 en omsetning på 31 mill. NOK og 100 ansatte. Guseppe Pizza har en markedsandel i det ungarske markedet på 30 %. Guseppe eat&go ble nylig lansert, og er blitt godt mottatt i markedet.