Orkla Foods kjøper alle aksjene i Superfish

03.02.2003: Orkla Foods har inngått avtale om å kjøpe de resterende 49 % av aksjene i det polske selskapet Superfish.

Selgere er Wojciech Strózyna, som i dag er adm. direktør i Superfish, og slektninger av ham. Partene er enige om ikke å offentliggjøre salgssummen.
 
Som ny adm. direktør er utnevnt Jacek Dziekonski. Han har siden mars 2001 vært adm. direktør i det polske selskapet Kotlin, som også er en del av Orkla Foods International. Dziekonski vil fortsatt ha det operative ansvaret for Kotlin, som har vært igjennom betydelige omstillinger de siste årene.
 
Det var i juni 2000 at Orkla Foods inngikk avtale om å kjøpe 51 % av aksjene i Superfish, som er leverandør av sild og dypfryst fisk til polsk dagligvarehandel.
 
Siden kjøpet har prisene på sjømatprodukter i Polen steget vesentlig mer enn på relevante alternativer. Dermed har etterspørselen falt. Den generelle tilbakegangen i polsk økonomi har bidratt ytterligere til en negativ utvikling i salgsvolumene.
 
Det vil nå bli utarbeidet en detaljert handlingsplan for å bedre driften og styrke salgs- og distribusjonsapparatet i Superfish. Selskapet vil bli en del av Orkla Foods International, og det vil bl.a. bli vurdert å integrere Superfish tettere med Orkla Foods Internationals selskap Kotlin.
 
Flere tiltak er allerede iverksatt for å bedre Superfish' situasjon; blant annet er antall ansatte redusert fra 1600 til ca. 1000 på to år. Antall fabrikker er redusert fra fire til to.