Orkla Foods kjøper Kåkå og selger Regal Mølle

Orkla Foods kjøper marsipan- og bakeingrediensleverandøren KåKå av svenske Cerealia og selger samtidig den norske virksomheten Regal Mølle til Cerealia. I tillegg får Orkla et kontantmellomlegg på 150 mill. kroner. Handelen gir Orkla en regnskapsmessig gevinst på ca 100 mill. kr., som trolig vil inntektsføres i 2. tertial 1999.

- Med KåKå etablerer Orkla Foods et nordisk forretningssystem innen bakeingredienser.
Overtagelsen av KåKå er industrielt riktig fordi vi rendyrker vår virksomhet mot bakeriene og kan oppnå stordriftsfordeler i hele verdikjeden på dette området. På kort sikt vil overtagelsen medføre at vi får noe lavere driftsresultat, men i et lengre tidsperspektiv vil synergi- og vekstmulighetene bli større, sier adm. dir. Bent Fuglesang i Orkla Foods. Han fremhever at Regal Mølle sikres en god eier som vil utvikle selskapet videre i Norge. Cerealia eier Sveriges største møllevirksomhet Nord Mills og har sterke posisjoner i Danmark og Finland.

KåKå er en ledende markedsfører og distributør av et bredt sortiment av produkter til bakerier i Sverige og har fabrikker i Helsingborg og Ørnskjøldsvik. Maltcentralen, som er KåKås danske selskap, er en ledende leverandør av råvarer og halvfabrikata. Dessuten inngår Sedba Baking i Tsjekkia i KåKå.

Samlet omsetter KåKå for NOK 1,2 milliarder og har ca 300 årsverk. Regal Mølles årsomsetning er NOK 620 millioner med ca 190 årsverk.

Etter kjøpet blir Orkla Foods' Industridivisjon klar markedsleder i Norden innen bake-ingredienser. Med Idun Industri i Norge, KåKå i Sverige og Odense Marcipan og Maltcentralen i Danmark etableres et sterkt nordisk forretningssystem. Gjennom produkt- og kompetanse-utveksling skal bedriftene utvikles videre for å betjene kundene i Norden.

Industridivisjonen i Orkla Foods vil etter overtagelsen få en samlet årsomsetning på
ca NOK 2,4 milliarder og 750 årsverk.

Avtalens gjennomføring forutsetter godkjennelse av relevante myndigheter i Norge og Sverige.

Orkla Foods har i dag en årsomsetning på ca NOK 9,4 milliarder og 5.700 årsverk. Selskapet består av divisjonene Stabburet, Procordia Food, Beauvais, Felix Abba, International, Abba Seafood, Industri og Bakers.