Orkla Foods og Orkla Brands samles i felles organisasjon

Forretningsområdet Orkla Branded Consumer Goods samordnes ledelses- og organisasjonsmessig. Det nye området får navnet Orkla Brands og blir organisert i fire forretningsenheter under felles ledelse av konserndirektør Torkild Nordberg.

Samtidig utnevnes Bente Brevik til ny adm. direktør i Stabburet og Inger Johanne Solhaug til ny adm. direktør i Nidar. Begge vil dessuten være medlemmer av konsernledergruppen i Orkla.
 
For i større grad å samle enheter med mer ensartede strategiske og operasjonelle utfordringer, og øke mulighetene til å videreutvikle enkeltselskaper, deles nåværende Orkla Foods opp i tre forretningsenheter: Orkla Foods Nordic, Orkla Food Ingredients og Orkla Brands International. Orkla Brands opprettholdes med dagens struktur, men får navnet Orkla Brands Nordic.
 
Den nye ledergruppen i Orkla Brands vil, foruten Torkild Nordberg, bestå av: Atle Vidar Johansen (Orkla Foods Nordic), Jan Ove Rivenes (Orkla Brands Nordic), Jørn Unneberg (Orkla Food Ingredients), Paul Jordahl (Orkla Brands International), Harald Ullevoldsæter (økonomi), Anders Berglie (Human Resources) og Håkon Mageli (Corporate Affairs).
 
Endringene blir formelt iverksatt fra den 18. februar.
 
Virksomhetene i det nye Orkla Brands representerte i 2006 en omsetning på 21,4 mrd. kroner, og hadde i november 2007 totalt 15.450 ansatte.
 
Orkla vil etter dette operere innenfor følgende forretningsområder: Orkla Brands, Orkla Aluminium Solutions, Orkla Materials, Orkla Associates og Orkla Financial Investments.
 
 
 
Ref.:  
Direktør Håkon Mageli, Orkla Brands - Telefon +47-928 45 828