Orkla Foods selger Superfish

Orkla Foods selger sine aksjer i Superfish. Kjøper er det polske selskapet Graal S.A.

Avtalen innebærer at Graal overtar 100 % av aksjene i Superfish. Graal er et børsnotert konsern og en ledende aktør innen fiskeprodukter og fiskeforedling i Polen. Selskapet eksporterer også til andre europeiske land, USA og Jamaica.
 
Det er gjennomført et omfattende omstillingsarbeid i Superfish siden Orkla Foods overtok selskapet i 2000. Antall årsverk er vesentlig redusert, og porteføljen er konsentrert om færre og mer lønnsomme produkter.

- Vi kan likevel ikke si oss fornøyde med den økonomiske utviklingen og den markedsposisjon vi har fått i det polske markedet. Vi tror derfor at en ny eier som allerede har betydelig virksomhet innenfor denne kategorien, kan bidra til å styrke selskapets muligheter i det polske markedet fremover. For Orkla Foods var det viktig å finne en kjøper som kan videreføre selskapet, sier administrerende direktør Uwe Birkkjær i Orkla Foods CEE.

Orkla Foods er også etablert i Polen med selskapene Kotlin og Elbro.
 
Superfish er en ledende produsent av frosne, kjølte og hermetiske fiskeprodukter i Polen, under merkenavnene Superfish, Abba og Barka. Selskapet har to moderne fabrikker plassert i Kolobrzeg nord i Polen, og hadde i 2006 ca. 250 mill. kroner i omsetning og 400 ansatte.
 
Det tas forbehold om godkjenning fra polske konkurransemyndigheter.

 
Orkla Foods er en ledende utvikler, markedsfører og leverandør av næringsmidler i Norden, og er i  tillegg etablert i Sentral- og Øst-Europa samt Russland. I 2006 hadde Orkla Foods en omsetning på 14.266 mill. kroner og 11.182 ansatte. Orkla Foods CEE består av Orkla Foods Romania, Guseppe (Tsjekkia), Superfish, Kotlin og Elbro (Polen) samt Felix Austria. Samlet årsomsetning for Orkla Foods CEE var 1.090 mill. kroner i 2006, og antall årsverk ved årsskiftet var 1.546.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Uwe Birkkjær, adm. direktør Orkla Foods CEE, på telefon + 43 664 415 5559
Håkon Mageli, direktør Corporate Affairs, Orkla Foods, på telefon + 47 928 45 828