Orkla foreløpige resultater 1. kvartal 2012

Vi viser til dagens børsmelding vedrørende skifte av konsernsjef i Orkla.
Som en følge av dette har Orkla valgt å offentliggjøre foreløpige resultater for 1. kvartal 2012 i dag 30. april. Formelt behandles regnskapene for 1. kvartal 2012 i styremøte onsdag den 2. mai 2012, med offentliggjøring torsdag 3. mai kl. 07.00. Presentasjon av resultatene holdes som tidligere annonsert torsdag den 3. mai kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter.
 
Foreløpige resultater 1. kvartal 2012:
 
Nøkkeltall Q1-12 (Q1-11) mill. kroner:
Driftsinntekter: 14.792 (15.000)
EBITA: 888 (786)
Resultat før skattekostnad: 1.550 (1.960)
Resultat pr. aksje utvannet: (NOK) 1,3 (2,9)
Kontantstrøm fra driften: 16 (-437)
 
Netto rentebærende gjeld: 9.487 (20.664)
Egenkapitalandel (%): 52,6 (55,6)
Net gearing: 0,27 (0,42)
 
Kvartalsrapport over foreløpige resultater for 1. kvartal 2012, følger vedlagt.
 
For mer informasjon vedr. Orklas foreløpige 1. kvartals resultater, vennligst kontakt følgende personer:
 
Terje Andersen, CFO (+47 2254 4419); Rune Helland, SVP Investor Relations (+47 2254 4411);  Siv Merethe S. Brekke, VP Investor Relations (+47 2254 4455).
 
I forbindelse med skifte av konsernsjef vil det bli avholdt en telefonkonferanse for investorer og analytikere i dag, mandag 30. april kl. 15.00 med konstituert konsernsjef Åge Korsvold. Åge Korsvold var nestleder i styret frem til konstituering.
 
Telefonkonferansen kan følges på tlf.nr: +47 23 18 45 74.
 
Orkla ASA
Oslo, 30 April 2012
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12