Orkla förlänger sitt köpeanbud på Chips Abp

31.01.2005: Orkla ASA:s offentliga köpeanbud på samtliga aktier i Chips Abp var avsett att löpa ut den 28 januari.

Fristen förlängs nu till den 18 februari, eftersom Orklas förvärv förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen. Den preliminära fristen för kommissionens beslut i ärendet löper ut den 17 februari.
 
De ryska konkurrensmyndigheterna har redan godkänt köpet utan villkor.
 
Med undantag för förlängningen av anbudstiden förblir anbudets villkor i kraft oförändrade. Således framskjuts också datumen för bl.a. meddelande om det preliminära och slutliga resultatet av anbudet.
 
- Orklas avsikt att genomföra anbudet står fast, i likhet med våra övriga avsikter på Åland. Vi måste emellertid uppskjuta fullföljandet av anbudet i cirka två veckor i väntan på EU:s beslut, som väntas i mitten av februari, säger Orklas ställföreträdande koncernchef Dag J Opedal. 
 
 
Ålandsbanken betjänar i frågor relaterade till Anbudet på numret 020 4292 910 (svenska) eller 020 4292 920 (finska) vardagar mellan kl. 8.40 och 16.15 eller per e-post chips@alandsbanken.fi.