Orkla forlenger sin aksept av Sampos bud

Styret i Orkla besluttet 5. juli 2001 å gi aksept av Sampos tilbud på Storebrand frem til 15. august. Forutsetningen var at Sampo innen akseptfristen enten oppnådde 90% aksept, eller fikk nødvendige tillatelser fra norske myndigheter til å eie under 90% i Storebrand.

Mens et flertall i styret den gang mente DnBs indikerte økonomiske oppgjør ikke var konkurransedyktig og derfor gikk inn for aksept, ønsket et mindretall ikke å gi aksept av Sampos tilbud på det daværende tidspunkt.

Samtidig ga et samlet styre uttrykk for at norsk næringsliv, og dermed også Orkla, vil være best tjent med at det kunne etableres grunnlag for å utvikle noen store finansinstitusjoner med hovedkontor og privat kjerneeierskap i Norge. Et sammenslått DnB og Storebrand vil etter styrets vurdering kunne utgjøre en god industriell løsning, og samtidig være ett av få mulige alternativ for en slik sterk norsk enhet. Styret mente imidlertid at også Sampo og Storebrand sammen kunne utgjøre en god industriell enhet.

Styret har i møte 8. august på nytt behandlet saken, og konstaterer at det til nå ikke er fremkommet noe nytt initiativ fra DnB eller andre. På den bakgrunn har styret, denne gang enstemmig, besluttet å forlenge den betingede aksept av Sampos tilbud frem til 21. september. Styrets vilkår er uendret, og aksepten forutsetter at det ikke fremkommer vesentlige nye forhold frem til utløpet av inneværende akseptfrist, som er 15. august.