Orkla fortsetter fremgangen

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte i 1. kvartal 2016 med 13 %, til 817 mill. kroner. Merkevarevirksomheten fortsatte fremgangen. Resultat før skatt økte med 57 %, til 1.251 mill. kroner, som også var drevet av bedre resultater i Sapa og Jotun.

Driftsresultatet for Orklas merkevarevirksomhet ble 860 mill. kroner i kvartalet. Dette var en fremgang på 12 %. Justert for valutaomregningseffekter var fremgangen på 7 %.

Orklas driftsinntekter økte med 14 %, til 8.610 mill. kroner. Merkevarevirksomheten hadde organisk omsetningsvekst på 1,8 %. Veksten var drevet av Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks.

- For åttende kvartal på rad har vi klart å oppnå organisk omsetningsvekst i markeder preget av sterk internasjonal konkurranse. Det har vært flere vellykkede nylanseringer, og vi ser også effekten av mange interne forbedringsprosjekter. I kvartalet var det flere viktige oppkjøp som vil styrke vår virksomhet fremover, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.
  
Orkla Foods blir en av de største matleverandørene i Tsjekkia, Slovakia og Romania, som følge av oppkjøpet av matvareselskapet Hamé. Oppkjøpet av O. Kavli A/S medfører at Orkla Foods Danmark styrker sin posisjon i det danske dagligvaremarkedet. Begge avtalene er nå godkjent av relevante konkurransemyndigheter. 
Pierre Robert Group blir en ledende leverandør innen sokker, strømper og undertøy til finsk dagligvarehandel etter kjøpet av fire merkevarer fra Nanso Group i Finland. Kjøpet av The Waverly Bakery Limited styrker Orkla Food Ingredients' markedsposisjon innen iskjeks og istilbehør i Storbritannia.
Lavere kraftpriser og noe lavere volum påvirket Hydro Power negativt, og driftsresultatet i 1. kvartal ble 44 mill. kroner, mot 56 mill. kroner i tilsvarende periode i 2015.

Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (hovedsakelig Sapa og Jotun) økte med 94 %, til 462 mill. kroner i 1. kvartal. Orklas andel av Sapas resultat etter skatt utgjorde 209 mill. kroner i kvartalet, mot 45 mill. kroner i samme periode i 2015. Den positive salgs- og resultatutviklingen fortsatte i Jotun. I kvartalet ble det også realisert en gevinst på 57 mill. kroner i forbindelse med et eiendomssalg.
  
Resultat pr. aksje (utvannet) økte i 1. kvartal med 74 %, til 1,08 kroner.

Orkla ASA
Oslo, 3. mai 2016

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Mobil +47 983 66 334

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12