Orkla går for helhetsløsning med Mecom

Styret i Orkla ASA har gitt konsernets administrasjon fullmakt til å fullføre en avtale med det britiske medieselskapet Mecom om et salg av Orkla Media. En slik løsning vil sikre at Orkla Media videreføres samlet som et ledende medieselskap i Norge, Danmark og Polen under nytt eierskap. En endelig avtale forventes å være på plass medio juli.

Orklas intensjon er å gå inn som betydelig aksjonær i Mecom. Størrelsen på Orklas eierandel er ikke endelig avgjort. Mecom er i dag børs­notert i London. Selskapets ambisjon er å utvikle et ledende, europeisk medieselskap. Orkla Media vil bli et hovedelement i denne strategien.
 
Mecom Europes operative hovedkontor vil etter et eventuelt kjøp av Orkla Media bli lagt til Oslo. Mecom ønsker å bygge videre på dagens ledelse, organisasjon og publisistiske prinsipper i Orkla Media.
 
I den pågående salgsprosessen har flere muligheter vært grundig undersøkt, herunder en norsk og/ eller nordisk løsning for Orkla Media. Slike løsninger har ikke vist seg å være realistiske.
 
- Mecoms bud på Orkla Media er finansielt attraktivt for Orklas aksjonærer. I tillegg er løsningen tilfredsstillende med hensyn til de øvrige målene som er satt for prosessen. Basert på en helhetsvurdering er dette derfor den beste løsningen både for Orklas aksjonærer og Orkla Media, sier konsernsjef Dag Opedal.
 
Ref.: Informasjonsdirektør  Ole Kristian Lunde  Telefon: +47-22 54 44 31
 
 
 
* Orkla Medias eierandel i Hjemmet Mortensen og Orkla Media Germany inngår ikke i denne transaksjonen.