Orkla går fra produkter til løsninger

Orkla skifter navn på virksomhetsområdet Orkla Aluminium Products (som inkluderer Sapa med forretningsområdene Profiler, Building System og Heat Transfer).

Det nye navnet, som bedre avspeiler virksomheten, blir Orkla Aluminium Solutions.
 
Orkla understreker Sapas strategi og vilje til å tilby markedet innovative, merverdiskapende løsninger med det nye navnet. I stedet for generiske produkter/profiler tilbys kundene økt konkurransekraft.