Orkla-gave til nanoteknologi

De første ti millionene av Orklas gave til Forskningsrådet går til et prosjekt der nanoteknologi taes i bruk for å utvikle nye materialer og komponenter for mye mer effektive solceller.

Orkla-gaven er en del av i alt 45 millioner kroner som er gitt til Forskningsrådet i anledning Orklas 350-årsjubileum og Elkems 100-årsjubileum. Forskningsrådet har søkt om at midlene kommer inn under regjeringens gaveforsterkningsordning. På den måten vil offentlige midler bli plusset på slik at gaven vokser til 56,25 millioner kroner.
 
Professor Bengt Gunnar Svensson og forsker Edouard Monakhov ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), Universitetet i Oslo er svært takknemlige for tildelingen, som går til prosjektet "Conducting oxides and nanostructures for energy technology.
 
Nye muligheter
­- Prosjektet er både vitenskapelig utfordrende og relevant for industrien. Gaven fra Orkla gjør det mulig for oss å arbeide mer langsiktig, bl.a gjennom å ansette flere stipendiater og post.doc.-forskere, sier Svensson.
 
Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) ved Universitetet i Oslo har bygd opp svært avanserte laboratorier for nanoteknologi. Med pengegaven på ti millioner kan det kostbare utstyret utnyttes bedre. Svensson og Monakhov understreker at senteret er tverrvitenskapelig, og fasilitetene i bygget kan brukes til forskning på flere fagområder.
 
Miljø og energi
I avtalen mellom Orkla, Elkem og Forskningsrådet heter det at gaven skal brukes til langsiktig, grunnleggende forskning av interesse for næringslivet.  Midlene skal benyttes særlig på områder der Orkla er engasjert. Blant disse er miljø, materialvitenskap og energi, og solenergi er spesielt nevnt.
 
 
 
Ref.:
Kommunikasjonsdirektør Ole Kristian Lunde - Telefon: +47-22 54 44 31
 
 
Vedlagte bilde viser:
Professor og prosjektleder Bengt Gunnar Svensson (t.h.) og forsker Edouard Monakhov ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi. Utstyret de står ved, SIMS (Secondary Ion Spectrometry), brukes til å måle forurensing i superren silisium.