Orkla gir betinget aksept til Sampos tilbud

Styret i Orkla behandlet i sitt styremøte 5.7.01 tilbudet fra Sampo på Storebrand. Styret i Orkla har tro på at Sampo og Storebrand sammen vil kunne utgjøre en god industriell enhet. Det vil etter styrets vurdering også DnB og Storebrand kunne være.

Et samlet Orkla-styres grunnholdning er at norsk næringsliv, og dermed også Orkla, vil være best tjent med at det finnes noen store og sterke finansinstitusjoner med hovedkontor og privatdominert kjerneeierskap i Norge. En sammenslåing av DnB og Storebrand vil være ett av få mulige alternativ for en slik enhet.

Samtidig konstaterer Orkla-styret at DnB kun har gitt en verdiindikasjon for fusjonsforhandlinger med Storebrand, og ikke et fast tilbud. Styrets flertall mener at denne indikasjon ligger langt under verdien av Sampos tilbud, og derfor ikke er konkurransedyktig. Styrets mindretall ønsker at DnB skal fremme et bedre tilbud som på sikt kan gi grunnlag for en konkurransedyktig avkastning for aksjonærene, og ønsker derfor ikke å gi en aksept av Sampos tilbud på dette tidspunkt.

I den foreliggende situasjon har Orklas styre besluttet å gi en betinget aksept av Sampos tilbud, mot stemmene til Almskog, Strand og Stugu. Samtidig vil Orkla velge kontantalternativet, fordi det har høyest verdi. Forutsetningen er at det ikke kommer frem vesentlig nye forhold før akseptfristen løper ut den 10.7.01. Orklas aksept vil dog være betinget i den forstand at den vil forutsette at Sampo enten har fått 90% aksept eller har fått nødvendige tillatelser fra norske myndigheter til å eie under 90% i Storebrand, innen 15. august 2001.