Orkla har inngått avtale om avhendelse av aksjer

I etterkant av at Canica AS ervervet samtlige av Storebrand ASAs aksjer i Steen & Strøm ASA til kurs kr. 397.- per aksje, mottok Orkla et tilsvarende tilbud.

Tilbudet er betinget av finansiering. Orkla har akseptert tilbudet, og har etter børsslutt fredag inngått avtale om å selge samtlige av sine 2 861 635 aksjer i Steen & Strøm ASA til kurs kr. 397.- per aksje med tillegg av 6% rente p.a. frem til avtalen gjennomføres. Siste frist for gjennomføring er 24. august 2007.
 
Etter gjennomføringen av avtalen vil ikke Orkla eie aksjer i Steen & Strøm ASA.
 
 
 
Ref.:
Rune Helland, dir. Investor Relations, Tel: +4722544411