Orkla har mottatt vedtak i skattesaken om realiserte konvertible obligasjoner i REC

Det vises til børsmelding av 5. november 2008 vedrørende realiserte konvertible obligasjoner i REC. Orkla har nå mottatt kontorvedtak fra Sentralskattekontoret for storbedrifter (SfS) i tråd med utkastet, der SfS fastholder full beskatning og verdsetter hver REC-aksje per konverteringstidspunktet i begynnelsen av mars 2006 til 81,50 kroner.
 
Orkla er uenig både i det anførte grunnlaget for skatteplikt og i den verdsettelsen som fremgår av vedtaket, og vil følge opp vedtaket med klage eller rettslige skritt.
 
Orkla ASA,
Oslo, 22. desember 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 26