Orkla har tegnet i fortrinnsemisjonen i REC

 
Orkla ASA, som er representert i styret i REC, har i dag tegnet seg for 27 755 068 aksjer til en tegningskurs pr aksje på NOK 26,50 i fortrinnsrettsemisjonen i REC. Elkem AS som er 100 % eiet av Orkla ASA, har i dag tegnet seg for 39 977 689 aksjer til en tegningskurs pr aksje på NOK 26,50 i fortrinnsrettsemisjonen i REC. Tegningen innebærer at Orkla ASA og Elkem AS tegner seg for samtlige tildelte tegningsretter. Ved gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen vil Orkla ASA eie 108 244 768 aksjer og Elkem AS 155 912 989 aksjer i selskapet, og således opprettholde sin samlede eierandel i REC på ca. 39,73 %.
Tegningen er gjort med visse betingelser som beskrevet i prospektet.
 
Orkla ASA,
Oslo, 29. juni 2009
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations,
Tel.: +4722 544411
 
Siv Merethe Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations,
Tel.: +4722 544455