Orkla har tegnet i fortrinnsrettsemisjonen i REC

Orkla ASA, som er representert i styret i REC, har i 
dag tegnet seg for 132 078 878 aksjer til en 
tegningskurs pr aksje på NOK 12,10 i 
fortrinnsrettsemisjonen i REC. Som det fremgår av 
børsmelding tidligere i dag har Orkla ASA fått 
overført samtlige av Elkem AS' aksjer og 
tegningsretter i REC. Tegningen innebærer at Orkla 
ASA tegner seg for samtlige tegningsretter tildelt 
Orkla ASA og Elkem AS. Ved gjennomføring av 
fortrinnsrettsemisjonen vil Orkla ASA eie 396 236 635 
aksjer, og således opprettholde sin eierandel i REC 
på ca. 39,73 %.
Tegningen er gjort med visse betingelser som 
beskrevet i prospektet.


Orkla ASA,
Oslo, 6. mai 2010
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations,
Tel.: +4722 544411

Siv Merethe Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations,
Tel.: +4722 544455