Orkla Investor Dag i London i dag - Orklas kjernekompetanse som utgangspunkt for vekst innen merkevarer

På Orklas Investor dag i London i dag, sa konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen at selskapets strategiske fokus vil være vekst innen merkevarer. Med utgangspunkt i selskapets kjernekompetanse innen merkevarebygging samt fusjoner og oppkjøp, skal selskapet utnytte de økende mulighetene som nå byr seg til å kjøpe merkevareselskaper, særlig i Norden.

 

I perioden etter 2004 har Orklas virksomhet endret seg betydelig. Kjøpet av Elkem gjorde Elkem Solar, REC og Sapa til en del av selskapet. Denne virksomheten krevde betydelig kapital og ledelsesfokus utenfor merkevareområdet.

 

-I fjor tok vi konsekvensen av at selskapets virksomhetsportefølje hadde blitt for bred, og vi har siden det solgt Elkem, Borregaard Skoger og redusert aksjeporteføljen, sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen.

 

Det er et økende antall sterke merkevareselskaper som søker nye eiere, både i Norden og i andre områder der vi har virksomhet i dag. Private Equity selskaper rullerer sine porteføljer inn i andre sektorer, mens andre selskaper ser at begrenset tilgang på kapital kan være begrensende på deres videre utvikling. Dette skaper betydelige vekstmuligheter for Orkla

 

Orklas største styrker er innen merkevarebygging samt utstrakt erfaring med, og kapasitet innen, oppkjøp og fusjoner.

 

-Det er en klar mulighet for Orkla å utnytte selskapets kjernekompetanse til å forsterke Orklas posisjon som det ledende nordiske merkevareselskapet, sier Bjørn M. Wiggen.

 

Orklas fokus vil være å kjøpe selskaper eller merker med sterke markedsposisjoner i klart definerte og relevante markeder, basert på kundeforståelse og differensierte produkter. Potensielle oppkjøpskandidater må demonstrere stabil kontantstrøm gjennom konjunktursykler, samt mulighet for videre vekst.

 

På Investordagen gjorde Orkla det klart at aksjeporteføljen, REC, Borregaard og Sapa er utenfor selskapets fremtidige vekstområde. Selskapet planlegger å avhende aksjeporteføljen. For Borregaards bioraffinerivirksomhet skal det finnes en hensiktsmessig strukturell løsning. Orkla skal fortsette å arbeide aktivt sammen med REC (der Orklas eierandel er 39,7 %), med den intensjon å bidra til å styrke virksomheten for deretter å selge seg ut av selskapet. Orkla arbeider med å styrke Sapa for å sikre at selskapet når sine operasjonelle mål, men bekreftet samtidig at virksomheten er utenfor Orklas langsiktige vekstplaner.

 

-Samtidig som Orkla har en sterk balanse som understøtter våre vekstplaner, var vi tilfredse med å kunne annonsere et foreslått ekstraordinært utbytte på NOK 5 per aksje tidligere i dag, avslutter Wiggen.

 

Orkla ASA
Oslo, 14. September 2011

 

Ref.:

 

Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 917 63 491

 

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 977 13250

 

Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. Skorpen Brekke
Telefon +47 930 56 093