Orkla kjøper det finske selskapet Panda

26.05.2005: Orkla kjøper det finske selskapet Oy Panda Ab, som er produsent og leverandør av lakris og andre godterier under merkenavnet Panda. I 2004 hadde Panda en omsetning på EUR 52 millioner, og selskapet har ca. 300 ansatte.

Pandas hovedkontor og produksjonsanlegg ligger i Jyväskylä, midt i landet. De viktigste produktene er lakrisposer, lakrisstenger, naturlig lakris (Panda All Natural), sjokoladepraliner, sjokoladeplater og drasjéer.
 
Rundt 70 % av produktene selges til finske forbrukere. Panda er markedsledende i Finland på lakris og assorterte sjokoladeesker til høytidene. Panda eksporterer produkter til Sverige, Norge og Danmark samt til flere andre land.
 
Selskapet har vært eiet av MB Funds, et uavhengig, privat finsk investeringsfond, sammen med Pandas ledelse. Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre salgssummen.
 
Panda vil organisatorisk inngå som en del av Felix Fenno-Baltic, som er Orkla Foods' finsk-baltiske virksomhet. Innenfor innovasjon, reklame og andre markedsrettede tiltak vil Panda i tillegg samarbeide nært med Nidar.
 
Orkla-konsernet er ett av de største børsnoterte selskapene i Norge. Kjernevirksomheten er merkevarer, spesialmaterialer og finansielle investeringer. Konsernet hadde i 2004 samlede driftsinntekter på rundt 56 milliarder kroner (proforma) og 35.000 ansatte. Orkla er den ledende leverandøren av merkevarer til det nordiske dagligvaremarkedet.
 
Gjennomføringen av handelen betinger godkjennelse fra konkurransemyndighetene i de aktuelle land.
 
Nærmere informasjon om Panda finner du på www.panda.fi                                                              
 
Nærmere informasjon om Orkla, Felix Fenno-Baltic og Nidar finner du på henholdsvis www.orkla.no, www.felixabba.fi og www.nidar.no