Orkla kjøper MTR Foods i India

Orkla har inngått avtale om å kjøpe MTR Foods i Bangalore i India. MTR Foods er en indisk produsent av bearbeidede vegetariske matvarer, som ferdigmat, ferdigmikser, krydder og tilbehør.

MTR Foods har Sør-India som hjemmemarked og har ledende posisjoner innenfor sine kategorier. Selskapets fabrikk ligger i Bangalore. MTR Foods hadde i 2006 en omsetning på ca. 230 mill. kroner og 1.079 årsverk. Den indiske varehandelen er i markant endring og i sterk vekst. Selskapets største aksjonærer er: Maiya-familien, JPMorgan Global Packaged Foods Ltd., Indocean Packaged Foods Ltd. og Magnus Capital Corporation Ltd.
 
- Med dette kjøpet vil vi på nært hold kunne vurdere det indiske markedet som en mulig fremtidig vekstplattform for merkevareområdet i Orkla. MTR Foods er i et interessant og voksende marked. Vi regner med å bruke tid på å lære og vurdere før en eventuell endelig beslutning om videre strategisk satsing i India, sier konserndirektør Torkild Nordberg, som er ansvarlig for Orklas merkevarevirksomhet.
 
Avtalen om å selge aksjer i MTR Foods forutsetter for én av aksjonærene godkjennelse fra indiske myndigheter.
 
Orklas merkevarevirksomhet består av Orkla Foods og Orkla Brands. Hjemmemarkedet er Norden og Baltikum. Orkla Merkevarer har i tillegg sterke markedsposisjoner i Polen, Tsjekkia, Østerrike, Romania og Russland. Virksomheten hadde i 2005 en årsomsetning på 19.737 mill. kroner og 13.466 årsverk.
 
Merkevareområdet er i dag ikke engasjert i direkte markedsaktiviteter i Asia. Orkla er for øvrig godt representert i regionen gjennom Sapa, Borregaard, Elkem og minoritetsandelen i Jotun.
 
 
 
For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Håkon Mageli, direktør Orkla Foods, på telefon + 47 928 45 828