Orkla kjøper Norgesplaster

Orkla Wound Care har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Norgesplaster Holding AS («Norgesplaster»). Selskapet har gode markedsposisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr, og med kjøpet av Norgesplaster styrker Orkla Wound Care sin tilstedeværelse i apotekkanalen og i markedet for førstehjelpsprodukter.

Produktporteføljen markedsføres hovedsakelig under merkevarene Norgesplaster og Snøgg, og selges primært i apotekkanalen, bedriftsmarkedet, gjennom distributører og som eksport.

Orkla Wound Care har fra før ledende posisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr i flere europeiske markeder med sterke merkevarer som Cederroth First Aid og Salvequick. Orkla Wound Care inngår i Orklas forretningsområde Orkla Care, som også har sterke posisjoner i Norden innen blant annet personlig pleie, rengjøring og helseprodukter.

-  Norgesplaster representerer sterke merkevarer innen voksende kategorier og har en veldrevet distribusjonsplattform i attraktive salgskanaler. Oppkjøpet av Norgesplaster er strategisk riktig for å styrke Orklas posisjon innen sårpleie og førstehjelp, og gir oss økt tilstedeværelse i apotekkanalen og B2B, sier leder for Orkla Wound Care, Maria Lundman-Hedberg.

Norgesplaster er markedsledende innen sårpleie i apotekkanalen i Norge, og er i tillegg en av verdens største produsenter av limbelagt materiale for produksjon av EKG-elektroder. Snøgg er ledende innen førstehjelps-, akuttmedisinsk- og medisinsk- forbruksmateriell. Norge er virksomhetens største enkeltmarked, men omtrent 60 prosent av selskapets salgsinntekter kommer fra eksport.

Norgesplaster er en familieeid virksomhet etablert i 1938. Selskapets hovedkontor og produksjonsfasiliteter ligger i Vennesla i Vest-Agder. Virksomheten ledes av adm. direktør Per Turnes og har 66 ansatte. Norgesplaster hadde i 2019 en omsetning på 170 mill. kroner og EBITDA på 17 mill. kroner.

Selskapet konsolideres i Orklas regnskap fra 1. april 2020. Partene er blitt enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.350 ansatte.


Orkla ASA
Oslo, 15. april 2020

Ref.:

SVP Communications
Dag Olav Stokken
Tlf.: +47 916 65 078

VP Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147