Orkla kjøper russisk produsent av sjokolade, kjeks og godteri

Orkla kjøper SladCo, en ledende russisk produsent av sjokolade, kjeks og godteri. Selskapet vil ha inntekter på ca. NOK 970 millioner i 2004. SladCo-konsernet har 4 000 ansatte.

SladCo-konsernet har sterke posisjoner i flere markedssegmenter innen sjokolade og sukkervarer i Russland. Konsernet har fabrikker i Yekaterinburg (Ural) og Ulyanovsk (Volga).
 
SladCo, som betyr "søt" på russisk, ble introdusert på det russiske markedet i 2001 som både et varemerke og selskapsnavn.
 
Siden 1997 har selskapets største eiere vært fond forvaltet av Baring Vostok Capital Partners, ett av Russlands ledende investeringsselskaper. Sentrale ledere, inkludert administrerende direktør Garry Wilson, har avtalt å fortsette i selskapet etter Orklas oppkjøp. Alle topplederne i SladCo har mer enn fem års erfaring i internasjonale selskaper eller organisasjoner, og flere år med ledelseserfaring i russiske selskaper.
 
Med sine 143 millioner innbyggere er Russland det største landet i Europa. Russlands marked for dagligvarer er det femte største i Europa.
 
- Denne investeringen er i tråd med Orklas strategi om å vokse i Russland og Ukraina. SladCo har lykkes i en kategori som er viktig for Orkla og gir en plattform for videre vekst i det russiske markedet. Ved å ta eierskap i dette selskapet posisjonerer vi oss i et voksende russisk marked, sier Håkon Chr. Andersen, direktør for Orklas aktiviteter i Russland og Ukraina.
 
- SladCo er et av de mest spennende selskapene i det russiske markedet for øyeblikket. Baring Vostok har i sterk grad bidratt til SladCos fremgang. Selskapet befinner seg nå på et nytt konkurransenivå der Orkla kan gi verdiøkning som en strategisk investor, noe som vil gi ny drivkraft til utviklingen av selskapet og merkevaren, sier Garry Wilson, administrerende direktør i SladCo.
 
Michael Calvey, Co-Managing Partner i Baring Vostok Capital Partners og tidligere styreformann i SladCo, har følgende kommentar til salget: - Vi er veldig fornøyde med utfallet av vår investering. Fire år etter oppstarten av prosjektet er SladCo blitt ett av de ledende selskapene innen russisk sjokolade- og sukkervareindustri. Vi føler oss sikre på at samarbeidet mellom Orkla og SladCos utmerkede ledergruppe vil utvikle selskapet positivt.
 
United Financial Group (UFG), en investeringsbank i Moskva som er samarbeidspartner med Deutsche Bank, fungerte som eneste finansielle rådgiver til Baring Vostok Capital Partners i denne transaksjonen.
 
Oppkjøpet skal godkjennes av russiske konkurransemyndigheter.
 
Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.
 
 
- // -
 
 
 
Nærmere informasjon:
 
Orkla ASA kjøper aksjene i et nederlandsk selskap, United Confectioneries BV fra Baring Vostok Capital Partners. United Confectioneries eier 96,24 % av aksjene i OJSC "Confectionery Group "SladCo" og 50,57 % av OJSC "Confectionery Factory "Volzhanka". Orkla kjøper 45,05 % av aksjene i OJSC "Confectionery Factory "Volzhanka" fra minoritetsaksjonærer. De to selskapene danner et partnerskap, SladCo.
 
 
SladCo-konsernet ble etablert i 2001 og er nå en av de største produsentene av sjokolade, kjeks og godteri i Russland. SladCo produserer sjokolade, kjeks, karameller osv. SladCo har 5 % av det russiske markedet for sjokolade og sukkervarer. Salget for 2004 forventes å nå NOK 970 millioner, som er en økning på 18 % fra 2003.
 
Orklakonsernet er ett av de største børsnoterte selskapene i Norge. Kjernevirksomheten er merkevarer, kjemi og finansielle investeringer. Orkla er den ledende leverandøren av merkevarer til det nordiske dagligvaremarkedet, og har mange nummer 1- og 2-posisjoner innenfor strategisk viktige produktområder. Konsernet er etablert med produksjon, markedsføring og salg i en rekke europeiske land. Merkevarevirksomheten utgjør 80 % av konsernets omsetning.
 
Baring Vostok Capital Partners er ett av de ledende investeringsselskapene i Russland og CIS med over NOK 2,4 milliarder i kapital under forvaltning. Baring Vostok har med hell investert i et bredt spekter av selskaper innen olje og gass, merkevarer, telekommunikasjon, økonomiske tjenester, media og teknologi. Baring Vostok Capital Partners er medlem av Baring Private Equity International, et globalt investeringsselskap med en verdi på NOK 12 milliarder og med aktiviteter i over 25 land.