Orkla lägger bud på resterande aktier i Chips Abp (svensk versjon)

08.11.2004: Orkla erbjuder aktieägarna i det finska börsnoterade företaget Chips Abp att köpa samtliga återstående aktier för 22,85 euro kontant per aktie. Orkla äger idag 20,4 % av Chips Abp. Dessutom äger Orkla 38 % i ett bolag som förestår snacksverksamheten i Norge, Sverige och Danmark och som kontrolleras gemensamt av Orkla och Chips Abp.

I avtal som Orkla har slutit med flera av de största ägarna av Chips förbinder de sig att acceptera Orklas erbjudande. Tillsammans med Orkla representerar dessa ägare totalt 45 % av aktiekapitalet och 58 % av rösterna. Styrelsen för Chips rekommenderar alla sina aktieägare att acceptera erbjudandet, som ligger nästan 30 procent över den senare tidens börskurs.
 
- Orkla har funnits bland de största ägarna i Chips Abp under 14 år. De senaste åren har Orkla även varit partner i det gemensamt ägda bolaget Chips Scandinavian Company (CSC). Chips-koncernen har haft en god utveckling, men en vidareutveckling av Chips inom en varumärkeskoncern som Orkla ger nya möjligheter, säger koncernchef Finn Jebsen.
- Samtidigt vill jag understryka att vi har stort förtroende för Chips ordförande och koncernchef Sture Carlson och att vi önskar att företaget även i fortsättningen ska utvecklas från Åland. Det operativa ansvaret i Orklas företag ligger lokalt. Där så är rationellt kombineras det lokala ansvaret med samarbete och synergieffekter mellan företagen, säger Jebsen. Han hänvisar också till att Orkla har både finansiell styrka och industriell kompetens att vidareutveckla Chips.
Finn Jebsen finner möjligheten till ökad satsning och starkare tillväxt i Baltikum och Ryssland som särskilt intressant, detta är också områden där Orkla redan har bred erfarenhet. Han anser också att allt ligger väl till för att Chips ska kunna drivas mer effektivt i samarbete med andra Orkla-företag.

De viktigaste förutsättningarna för Orklas erbjudande är att en extra bolagsstämma i Chips upphäver bolagsordningens rösträttsbegränsningar och att Orkla uppnår minst 70 % av rösterna och kapitalet (inklusive Orklas egna aktier), dock så att Orkla ändå har rätt att
realisera erbjudandet även om förutsättningarna inte har uppfyllts. Ett prospekt ska utarbetas och budperioden kommer sannolikt att löpa i januari 2005. Totalsumman vid full accept blir 320 miljoner euro (2,9 mdr SEK).
 
Chips är marknadsledare på snacks i Norden och har också positioner i Ryssland och Baltikum. Förutom huvudprodukterna inom snacks har Chips en livsmedelsverksamhet i Sverige och Finland. Omsättningen för Chips-koncernen 2003 var 298 miljoner euro (2,7 mdr SEK), med en EBITA-marginal på 11,9 %. Koncernen har visat god tillväxt såväl när det gäller omsättning som rörelseresultat de senare åren. Bland Chips starkaste varumärken är Taffel, OLW, KiMs, Polly och Oolannin. Koncernen har 1 300 anställda. 
 
PS: Det blir avholdt en presentasjon på norsk i dag i Orklas lokaler på Skøyen kl. 0915. Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse på engelsk kl 1500. For mer informasjon om dette, se orkla.no.