ORKLA MEDIA INNGÅR ANNONSESAMARBEID I POLEN


Orkla Medias avisvirksomhet i Polen, Orkla Press, har inngått en joint venture-avtale om annonsesamarbeid og avtale om erverv av 20% av aksjene og 40% økonomisk interesse i annonsesalgsselskapet Media TAK i Warszawa. De resterende aksjene i selskapet eies av det tyskeide aviskonsernet Polskapresse (Verlagsgruppe Passau). Orkla Press og Polskapresse vil være strategiske partnere i det nye selskapet som vil omfatte partenes totalt 20 regionaviser. De fleste avisene har nr. 1-posisjoner i sine markeder. Samlet opplag utgjør ca. 1,1-1,2 mill. eksemplarer daglig, tilsvarende en nasjonal markedsandel på ca. 40%. Selskapet vil således bli klart ledende innenfor salg av nasjonale annonser for polske regionaviser.

Det forventes en betydelig vekst i det polske annonsemarkedet i årene fremover. Med investeringen i Media TAK har Orkla Press lagt forholdene til rette for å kunne ta ut sin andel av denne veksten.