Orkla Media/Orkla Press - Henleggelse av Presspublica-saken ("Pass-saken")

30.03.2004: (Avisen Rzeczpospolita i Warszava) Den 29.03 d.å. besluttet den polske påtalemyndigheten representert ved prosekutorembetet i Warszawa å henlegge anmeldelsen mot tre medlemmer av Presspublicas ledelse for å ha inngått forretningsmessige avtaler til skade for selskapet. Det var det polske statsselskapet PPW, som er minoritetsaksjonær i Presspublica, som innleverte anmeldelsen mot de tre i juni 2000.

Den polske påtalemyndigheten og dens sakkyndige har ikke kunnet påvise eller dokumentere de påståtte lovbrudd.
 
Fire uavhengige og anerkjente revisorfirmaer - både internasjonale og polske - har i seks ulike rapporter fullstendig avvist grunnlaget for de fremsatte påstander om lovbrudd.
 
Orkla Media som majoritetsaksjonær i Presspublica (gjennom datterselskapet Presspublica Holding Norway AS) har hatt og har full tillit til ledelsen i Presspublica.  Påtalemyndighetens henleggelse var forventet og tas til etterretning.
 
Samtidig gjør vi oppmerksom på flere andre etterforskningsmessige aksjoner mot journalister i Rzeczpospolita fra prosekutorembetet, og som Orkla Media anser som alvorlige anslag mot pressefriheten i Polen.
 
Orkla Media vil ta opp disse forholdene med internasjonale myndigheter og organisasjoner.
 
Jan Lindh
Adm. direktør Orkla Media AS
 
Terje Bertheussen
Adm.direktør Orkla Press AS
(Ansvarlig for Orkla Medias avisengasjement i Sentral- og Øst-Europa)