Orkla Media selger sine aksjer i regionavisene

Orkla Medias styre har besluttet å selge alle selskapets aksjer i
Bergens Tidende og Adresseavisen.

Aksjeposten i Bergens Tidende er solgt til Schibsted ASA for 472 millioner kroner. Orkla Medias aksjepost i Bergens Tidende består av 443.754 aksjer og tilsvarer 28,5 prosent av selskapet.
 
Aksjeposten i Adresseavisen er solgt til Roll Severin AS for 303 millioner kroner. Orkla Medias aksjepost i Adresseavisen består av 354.728 aksjer og tilsvarer 18,7 prosent av selskapet.
 
Orkla Medias eierandeler i de to avisene inngikk som en del av avtalen om salg av Orkla Media fra Orkla ASA til Mecom plc. Mecom plc vil benytte den samlede salgssummen på 775 mill. til å redusere selskapets gjeldsposter.
 
 
 
Ref.:    
Direktør Kjell Johnsen - Telefon: +47 22 54 43 19 / +47 90 13 13 01
Direktør Stig Finslo - Telefon: +47-22 54 43 12 / +47-97 17 17 23