Orkla Media vil styrke redaktørene

18.08.2003: Orkla Media ønsker å lovfeste redaktørens uavhengighet og mener at redaktørens rolle vil bli enda mer sentral i årene som kommer. Mediekonsernet tar initiativ for å styrke det lokale særpreget og de lokale og ideologiske forankringspunktene i hver enkelt avis.

Dette går frem av en utredning fra et utvalg innenfor Orkla Medias dagspressevirksomhet i Norge.
 
- Som ett av flere forslag og tiltak for å styrke redaktørens rolle så vel i den enkelte avis som innad i konsernet, mener vi at en ledermodell med redaktøren som enleder er å foretrekke, sier regiondirektør Truls Velgaard. Han har ledet utvalget der sentrale redaktører og tillitsvalgte også har deltatt.
 
Orkla Media forsterker fokuset på det publisistiske grunnlaget medievirksomheten bygger på. Tidligere i år vedtok selskapet "publishing principles" for all dagspressevirksomhet i Norge, Danmark, Polen og Baltikum. Utredningen klargjør hvilke praktiske konsekvenser disse prinsippene har for de norske lokalavisene.
 
Foruten å støtte lovfesting av redaktørprinsippet, tar utredningen til orde for å gjennomgå vedtektene i alle avisene med sikte på å styrke de lokale forankringspunktene, de publisistiske grunnverdiene, det ideologiske fundamentet og den redaksjonelle friheten.
 
Orkla Medias dagspressevirksomhet i Norge omfatter nærmere 60 ulike aksjeselskaper, hvorav halvparten driver med publisistisk virksomhet. Velgaard opplyser at Orkla Media ønsker en samordnet og sentralt koordinert organisasjon på det forretningsmessige området, men peker samtidig på at det publisistiske tyngdepunktet skal ligge lokalt og styres av redaktørene.
 
Utvalget mener hensynet til så vel redaktørens frie stilling som det ideologiske og lokale mangfoldet best ivaretas ved at Orkla Medias utgivervirksomhet har en lokal selskapsstruktur.
 
Utredningen finner du i sin helhet på Orkla Medias nettsider: www.orkla-media.no. Se under aktuelt/nyheter.