ORKLA - Meldepliktig handel Elkem

17.10.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 16. oktober 2002 kjøpt 32.970 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 180 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.552.694 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 37,65 prosent.