ORKLA - Meldepliktig handel Elkem

16.10.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 15. oktober 2002 kjøpt 172.054 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 180 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.519.724 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 37,6 prosent.