ORKLA - Meldepliktig handel Elkem

15.10.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 14. oktober 2002 kjøpt 211.760 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 180 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.347.670 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 37,2 prosent.