ORKLA - Meldepliktig handel Elkem

14.10.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 14. oktober 2002 før børs kjøpt 85.902 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 180,- per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.135.910 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 36,8 prosent.