ORKLA - Meldepliktig handel Elkem

18.10.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 17. oktober 2002 kjøpt 1.100 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 179 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.553.794 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 37,65 prosent.