Orkla og Alcoa slår sammen virksomheter

Orkla og Alcoa planlegger å slå sammen partenes virksomheter knyttet til aluminiumsprofiler.

Orkla og Alcoa har i dag signert en intensjonsavtale med sikte på å slå sammen sine virksomheter innen aluminiumsprofiler i et felleskontrollert selskap. Orkla vil være majoritetseier i selskapet som forventes etablert ved utløpet av 1. kvartal 2007.
De endelige eierandeler vil bli fastsatt på basis av kontantstrømmen fra de operative virksomhetene som skal slås sammen.

Partene forventer at selskapet senere blir børsnotert, for på denne måten å muliggjøre Alcoas intensjon om å selge seg ut av profilvirksomheten.
 
Profilvirksomheten i Orklas datterselskap Sapa AB består av 18 produksjonsenheter i 12 land og levert volum i 2005 var på ca 275 000 tonn. Enheten har ca 6 000 ansatte, og en omsetning på ca 9 milliarder kroner i 2005.
 
Alcoas virksomhet knyttet til aluminiumsprofiler har 22 produksjonsenheter i åtte land og levert volum i 2005 var på ca. 585 000 tonn. Enheten har ca 6 400 ansatte og en omsetning på ca. 13 milliarder kroner i 2005.
 
"Det felleskontrollerte selskapet vil bli en global leder i markedet for aluminiums profiler, med en estimert årlig omsetning på 26 milliarder kroner i 2006. Vi vil jobbe hardt for å realisere mulighetene i det nye selskapet, og legge forholdene til rette for videre ekspansjon." sier Ole Enger, styreformann i Sapa og konserndirektør Spesialmaterialer i Orkla.
 
Alcoas konsernsjef Alain Belda og Ole Enger kan begge vise til mer enn 35 års vellykket samarbeid mellom Alcoa og Elkem i Elkem Aluminium ANS.
Det nye selskapet gir ny mulighet for verdiskapning gjennom en konkurransedyktig industriell løsning innen markedet for aluminiumsprofiler.
 
Beskrivelse av Sapa
Sapa utvikler, tilvirker og markedsfører foredlede profiler, profilbaserte byggesystemer og varmevekslerbånd i aluminium. I 2005 rapporterte Sapa et driftsresultat på 496 millioner kroner og driftsinntekter på 12,5 milliarder kroner. Sapa har 9 000 ansatte fordelt på 26 land i Europa, USA og Kina.
Forretningsområdene Heat Transfer (2,2 milliarder kroner i driftsinntekter/ 755 ansatte) og Building System (2,5 milliarder kroner i driftsinntekter/ 1 566 ansatte) vil ikke inngå i det nevnte JV.
Sapagruppen vil etter ovennevnte transaksjon bestå av Heat Transfer og Building System (100 % eid), samt majoritetseierandel i det nye felles eide selskapet for aluminiumsprofiler.
Mer informasjon om Sapa finnes på www.sapagroup.com
 
Beskrivelse av Orkla
Orklas virksomhetsområder er Merkevarer (Orkla Foods og Orkla Brands), Spesialmaterialer (Elkem, Sapa og Borregaard) og Finansielle Investeringer. Orkla har en eierandel i Jotun på 42,5 % og en eierandel i Renewable Energy Corporation (REC) på 27,5 %. Orkla har virksomhet i mer enn 70 land.
I 2005 rapporterte Orkla et driftsresultat på 4,8 milliarder kroner og driftsinntekter på 55,3 milliarder kroner. Orkla har 27 000 ansatte.
Konsernets markedsverdi er ca 72 milliarder kroner.
Mer informasjon om Orkla finnes på www.orkla.no
 
Beskrivelse av Alcoa
Alcoa er verdensledende innenfor aluminium smelting, og verdens nest største produsent av aluminium. Alcoa er verdens ledende alumina produsent.
Alcoa leverer til fly- og bilindustrien, emballasje, bygg- og entreprenørbransjen, transport og industrielle markeder som igjen bringer design, ingeniørvitenskap, produksjon og spesialtilpasninger til kundene. Alcoa har 129 000 ansatte i 43 land.
Mer informasjon om Alcoa finnes på www.alcoa.com
 
 
Orkla ASA, 21. november 2006
 
Kontakter:
Ole Enger, Konserndirektør Orkla Spesialmaterialer     tlf. +47 2254 4545
Svein Tore Holsether, Orkla Spesialmaterialer               tlf. +47 2254 4558
Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonsdirektør                tlf. +47 2254 4431
Rune Helland, Direktør Investor Relations                        tlf. +47 2254 4411