Orkla og Carlsberg skaper globalt ølselskap

Orkla og Carlsberg danner sammen et av verdens største ølselskap, Carlsberg Breweries. Selskapet blir markedsleder i de nordiske landene og det ledende bryggeriselskap både i det sterkt voksende markedet i Russland, Baltikum, Ukraina og i deler av Asia.


Carlsberg Breweries får en samlet omsetning på 23 milliarder danske kroner, og ca 27.000 ansatte. Selskapet dannes ved at Orkla overdrar Pripps Ringnes til det nydannede selskapet Carlsberg Breweries, som omfatter Carlsbergs samlede ølvirksomhet og egeneide vann- og brusaktiviteter. Oppgjør for overdragelsen skjer ved at Orkla mottar aksjer i Carlsberg Breweries. Orkla vil beholde konsernets eierandel på 20,38 prosent i det største finske drikkevareselskapet Hartwall.

Carlsberg Breweries vil etter gjennomføringen være eid 60% prosent av Carlsberg A/S og 40% prosent av Orkla. Selskapet vil bestå av all Carlsbergs ølvirksomhet, blant annet basert på Carlsberg- og Tuborgmerkene, inkludert eierandeler i hel- og deleide datterselskap, joint ventures, tilknyttede selskap og lisensgivende virksomhet, samt Carlsbergs brus- og vannvirksomhet utenfor Coca Cola Nordic Beverages (CCNB). Videre vil Carlsberg Breweries omfatte all virksomhet som i dag er organisert under Pripps Ringnes, inklusive Pripps Ringnes 50% andel i Baltic Beverages Holdning AB.

Virksomhetene som samles i Carlsberg Breweries hadde i siste regnskapsår et samlet driftsresultat på omkring to millarder kroner.

For fullstendig pressemelding, følg linken nedenfor.