Orkla og Norway Seafoods har inngått avtale om FrionorDato:Tor, 21/11 1996 Orkla

Orkla har inngått en avtale med Norway Seafoods ASA (NWS) som gir NWS rett til å overta Orklas aksjer i Frionor A/S (Frionor).

Avtalen mellom Orkla og NWS gir sistnevnte en rett til å overta Orklas 1.662.994 aksjer i Frionor til kurs kr 225,- per aksje, mot oppgjør i NWS-aksjer til kurs kr 50,- per aksje. Transaksjonen gir Orkla en eierandel i NWS på ca. 10,6%. Orklas totale eierandel i NWS blir dermed ca. 16,8%. Orkla har videre en opsjon på å tegne ytterligere 2 millioner aksjer i NWS til kurs kr 54,- per aksje. Tegningen vil eventuelt skje gjennom en rettet emisjon og er tidsbegrenset frem til 31. august 1998. Dersom Orkla benytter denne retten fullt ut, blir Orklas totale eierandel i NWS ca.19%. Avtalene er forbeholdt godkjenning av generalforsamlingen i NWS. Partene legger til grunn at transaksjonen vil være endelig gjennomført i løpet av januar 1997.

Lisbeth Lindberg, Direktør Informasjon og Investor Relations, tel.: 22 50 10 80

Orkla Hugin