Orkla og Tele Danmark er partnere i et nytt stort prosjekt

19.06.02: Tele Danmark InterNordia AS har i dag skrevet kontrakt med Orkla ASA om leveranse av datakommunikasjon. Avtalen omfatter Orklas nordiske og internasjonale virksomhet. Kontraktens verdi er på NOK 60 millioner over en treårs periode.

Orkla har tidligere hatt et stort antall forskjellige tilbydere av datakommunikasjonstjenester, men har nå tatt det strategiske skrittet å flytte alle avtaler over til Tele Danmark.
Med denne avtalen dannes et partnerskap mellom Orkla og Tele Danmark. Selskapene skal i partnerskap utvikle løsningene som skal effektivisere Orklas datakommunikasjon. Tele Danmark spiller rollen som teknologiressurs og Orkla bidrar med kunnskap og erfaringer med alle sine selskapsspesifikke løsninger.
- Orkla har gjennom grundige undersøkelser funnet at det kan spares betydelige ressurser på å samle Orkla-selskapene i ett felles nettverk, samtidig som det gir Orkla større frihet i valg av nye teknologiske løsninger. Tele Danmark er valgt gjennom en tilbudsprosess, hvor de i finalen trakk det lengste strået ved å gi oss et godt tilbud gjennom en grundig forhandlingsprosess sier Morten Bjørklund, prosjektleder i Orkla.
- Orkla blir en svært viktig partner og kunde for oss i tiden fremover og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven med å samle løsningene i konsernet, sier Finn Boisen, administrerende direktør i Tele Danmark InterNordia AS. Denne avtalen viser at Tele Danmark har den evne og fleksibilitet som kreves for store, nordiske kunder som Orkla ASA, sier Boisen.
TDC Tele Danmark satser sterkt gjennom sine datterselskaper i Norge og Sverige, Tele Danmark InterNordia, på å utvikle nordiske løsninger gjennom integrerte plattformer på tvers av landegrensene.
Tele Danmark skal sammen med Orkla lage et nettverk hvor man enkelt kan dele ressursene trygt bak en brannmur. Det blir et såkalt alle-til-alle nett hvor brukerne får tilgang til ressurser de har rettigheter til på en rask og effektiv måte.
I første omgang skal det rulles ut løsninger til flere av de større selskapene i Orkla ASA. Løsningene vil inneholde virtuelt privat nettverk (IP VPN), Internett, løsninger for hjemmearbeidsplasser, mobile brukere og sikkerhetsløsninger.