Orkla økte resultat før skatt med 56 prosent til 3,1 mrd. kr

Fire av fem virksomhetsområder i Orkla hadde resultatfremgang i andre kvartal. Orklas driftsresultat før amortisering for 2. kvartal økte med 14 prosent til 1,2 mrd. kroner. Betydelig vekst og resultatfremgang for REC bidro til et høyt resultatbidrag fra tilknyttede selskaper. Sammen med høye realiserte porteføljegevinster og andre finansposter bidro dette til at resultat før skatt økte med 56 prosent til 3,1 mrd. kroner.

- Totalt sett presterte konsernet et godt resultat i 2. kvartal, og de fleste områdene viser fremgang. Samtidig er vi denne gangen ikke fornøyd med resultatene i Orkla Foods. Omfattende programmer er iverksatt, og ambisjonen er gjennom 2008 å komme tilbake til den lønnsomheten selskapet historisk har hatt, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Orkla Branded Consumer Goods, som består av Orkla Foods og Orkla Brands, har over en periode på fem år vist kontinuerlig og god resultatfremgang. Det svake resultatet for Orkla Foods i perioden skyldes i hovedsak økte råvarepriser, og utfordringer for Øst-Europa, spesielt i Polen, samt Bakers i Norge.
 
I kvartalet ble den endelige avtalen om å fusjonere Sapas og Alcoas virksomheter innen aluminium¬profiler gjennomført. Dermed får Sapa en årsomsetning på over 30 mrd. kroner og 15.000 ansatte. Sammenslåingen av de to store organisasjonene vil være en krevende prosess, og det må forventes både økte investeringer og engangskostnader i 2. halvår.
 
Mer enn dobling av EBITDA i REC (Renewable Energy Corporation) sammen med fortsatt sterk inntektsvekst for Jotun (+25 prosent) bidrar til et høyt resultatbidrag fra tilknyttede selskaper (294 mill. kr mot -22 mill. kr i fjor).
 
Konsernets driftsresultat før amortisering ble i 1. halvår 2,7 mrd. kroner (2,2 mrd. kroner) , mens resultat før skatt økte til 6,6 mrd. kroner (4,1 mrd kroner). Driftsinntektene steg i første halvår til 27,9 mrd. kroner (25,5 mrd. kroner).
 
Orklas Aksjeportefølje hadde pr. 1. halvår en avkastning på 16,7 prosent. Markedsverdien på porteføljen er nå 20 mrd. kroner.
 
1) Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år
 
Dato:  9. august 2007
 
Ref.:
Ole Kristian Lunde
Kommunikasjonsdirektør
Tel.: 22 54 44 31
 
Rune Helland
Dir. Investor Relations
Tel.: 22 54 44 11