ORKLA - Orkla selger 1,5 mill. aksjer i Elkem

14.10.2002: Orkla solgte etter børs fredag 11. oktober 1,5 mill. aksjer i Elkem til Folketrygdfondet til kurs kr 177,-.

Orkla eier etter dette 36,6% av Elkem.
 
Salget er gjennomført for å ivareta Orklas samlede finansielle interesser i Elkem.