Orkla overtar Collett Pharma

16.06.2005: Orkla har inngått en avtale om å overta samtlige aksjer i Collett Pharma. Selskapet blir en viktig del av Orklas prioriterte satsing på helserelaterte konsumentprodukter.

Aksjene i Collett Pharma overtas fra Ferd Private Equity Fund (FPEF), som for halvannet år siden kjøpte selskapet fra Nycomed Pharma. FPEF har også overtatt Pronova Biocare fra Norsk Hydro. Som en del av transaksjonen overtar Orkla Pronovas europeiske virksomhet i konsumentmarkedet.
 
Collett Pharma har 49 ansatte, hvorav 40 i Norge. Omsetningen i 2005 forventes å bli i størrelsesorden 350 mill. kr. Selskapet har de senere årene vist god vekst.
 
- Orkla har som en overordnet strategisk prioritering valgt å styrke satsingen innen helse og ernæring. Peter Möller og Collett Pharma vil være drivkraften i Orklas videre ekspansjon innen helserelaterte konsumentprodukter. Vi har nå etablert en nordisk plattform innenfor denne sektoren, og har ambisjoner om fortsatt vekst, sier konserndirektør Roar Engeland.
 
Collett Pharma har en bred portefølje av helserelaterte konsumentprodukter, og markedsfører og distribuerer bl.a. vitaminer, mineraler, naturmidler, slankeprodukter, tran og omega-3 produkter. Kjente varemerker i porteføljen er Collett, Sanasol, Triomega, Pikasol, Gerimax, Nutrilett og Dr. Fedon Lindbergs produkter. Produktene distribueres i hele Norden i dagligvarehandel, i helsekostforretninger og gjennom apotek.
 
Se også