Orkla påklager børsstyrets Elkem-vedtak

09.01.2003: Orkla har besluttet å påklage vedtaket fattet i børsstyret 18. desember 2002 der Orkla og Nordstjernen Holding konsolideres i relasjon til eierposisjonen i Elkem, inn for børsklagenemnden.

Selv om vedtaket har liten praktisk betydning for Orkla, har Orkla likevel valgt å påklage vedtaket av mer prinsipielle grunner.  Så vidt Orkla forstår børsstyrets vedtak, legger nå Oslo Børs opp til en tolkning av fakta og loven som går ut over tidligere praksis, og Orkla mener derfor det vil være en fordel at børsklagenemnden tar stilling til dette.