Orkla samler kjeksproduksjonen

Styret i Orkla ASA har i dag besluttet å samle produksjonen av kjeks i konsernet, og bygge en ny kjeksfabrikk utenfor Riga i Latvia. Dette er et ledd i konsernets strategi om å samle produksjonen i færre og mer effektive fabrikker.

- Ved å investere i en ny og moderne fabrikk, og å konsentrere produksjonen til ett sted kan vi styrke vår fremtidige konkurransekraft og innovasjonsevne samtidig som vi reduserer vårt klimafotavtrykk. Den nye produksjonsenheten vil gjøre at vi kan fokusere våre investeringer i ny teknologi, bli mer kostnadseffektive og bygge en sterkere produksjonsplattform, sier Ann-Beth Freuchen, konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks.

Beslutningen innebærer at eksisterende kjeksproduksjon i Kungälv og Riga legges ned og flyttes til den nye fabrikken. Endringen vil være gjennomført innen utgangen av 2022.

Kjeks er en viktig kategori for Orkla med sterke markedsposisjoner i Norden og Baltikum og eksportsalg.

Flere ulike alternativer for den fremtidige kjeksproduksjonen har vært vurdert, og den endelige beslutning er å bygge en ny fabrikk utenfor Riga. Det har siden januar pågått forhandlinger mellom de tillitsvalgte ved fabrikken i Kungälv og ledelsen i Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

Det jobber i dag rundt 350 personer ved fabrikken i Kungälv. Når produksjonen flytter i 2022, opprettholdes et produktutviklingssenter i Kungälv.

Om Orkla
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på ca. 40 mrd. kroner, og hadde pr. 31.12.2017 ca. 18.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 11. juni 2018

Ref.: Dag Olav Stokken,  kommunikasjonsdirektør i Orkla
Tlf. +47 916 65 078, e-post: dag.olav.stokken@orkla.no