Orkla satser på Stranda

Orkla skal investere over 500 mill. kroner i pizzaproduksjonen på Stranda. Totalt selges det frossen pizza i Norge for 2,1 mrd. kroner til forbrukere som blir stadig mer kvalitetsbevisste.
 
- Vi er stolte av pizzaeventyret på Stranda, og som største aktør i det norske pizzamarkedet er det viktig at Orkla hele tiden kan levere høyere kvalitet. For oss er det åpenbart at det som er godt nok i dag, ikke er godt nok i morgen, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.
 
Investeringsprogrammet, som går over fem år, inneholder en satsing både på nye innovasjoner og en effektivisering av produksjonen.  
 
- Målet er å fortsette å begeistre forbrukerne med den beste pizzaen. Investeringsprogrammet består av flere etapper, som muliggjør fremtidige innovasjoner. Vi legger avgjørende vekt på å bli mer effektive i produksjonen. Mot slutten av perioden ønsker vi å samle de to fabrikkene vi har på Stranda på ett sted, sier Peter A. Ruzicka.
 
Stranda har en helt spesiell plass i Orklas historie. Eventyret startet for alvor i 1980, da Orkla «fant opp» og produserte den første Grandiosa-pizzaen. Det var i en tid da pizza fortsatt var å anse som eksotisk mat i Norge. Med denne investeringen skrives et nytt kapittel i pizzaeventyret. Siden 1980 har det blitt laget godt over 500 millioner Grandiosa- og BigOne-pizzaer på Stranda.
 
Pizzaproduksjonen på Stranda er av stor betydning for verdiskapingen i norsk jordbruk og norsk matproduksjon. Et års osteforbruk til pizza krever melk fra rundt 6.400 kyr. Regner vi dette om til antall sysselsatte gårdsbruk, betyr det at nærmere 300 norske gårder er engasjert på heltid med å levere melk for å dekke osteforbruket ved pizzafabrikken.
 
Om Orkla 
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 29. mars 2017
 
 
Ref.:
 
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs 
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no