Orkla selger aksjer til egne ansatte

I forbindelse med at Orkla har tilbudt alle ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland å kjøpe aksjer i Orkla med 20% rabatt, har ansatte til sammen kjøpt 352.920 aksjer til kurs NOK 93,20 etter rabatt, svarende til børskurs NOK 116,50 den 12.11.99.

For dette formål overførte Orkla den 9.12.1999 352.860 aksjer til DnB som skal forestå videreformidlingen til de ansatte. Etter transaksjonen har Orkla-konsernet en samlet beholdning på 7.349.588 aksjer i Orkla ASA (inkl. 80% av aksjene eid av Oktav Invest).