Orkla selger Netzeitung

Orkla har signert en avtale om å selge sin tyske medievirksomhet Netzeitung gruppen til Die Deutsche Zeitungsholding som eier Berliner Verlag og er en del av Mecom Group.

Gjennomføringen av transaksjonen avhenger av godkjennelse fra de tyske konkurransemyndighetene, og vil trolig finne sted i juli 2007. Med unntak av Hjemmet Mortensen har Orkla dermed avviklet all sin medievirksomhet.
 
 
 
Ref.:
Ole Kristian Lunde, SVP, Corporate Communications - Tel.:+47-22 54 44 31