Orkla selger Oslo Business Park til Stor-Oslo Eiendom

Orkla har gjennom sitt heleide datterselskap Capto Eiendom AS («Capto Eiendom») inngått en avtale om salg av eiendommen Oslo Business Park til Stor-Oslo Eiendom. Oslo Business Park eies av Capto Eiendom (50 prosent) og Winta Eiendom (50 prosent), og avtalen innebærer at begge parter selger hele sin eierandel.

Orklas andel av aksjene i Oslo Business Park er bokført til 166 millioner kroner.

Transaksjonen vil gi en mindre gevinst på linjen «Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper» i Orklas resultatregnskap for fjerde kvartal 2019.

Det er i forbindelse med salget ytt en selgerkreditt med inntil fem års varighet.

Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre salgsverdien.

Orkla ASA
Oslo, 20. november 2019

Ref.:

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618

Vennligst klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla.